0969.16.6686

paper-plane

GIẢM CHI PHÍ


DU HỌC NHẬT BẢN

Để lại thông tin phía dưới để được tư vấn & có cơ hội nhận học bổng toàn phần DU HỌC NHẬT BẢN tại hizashi:

đào tạo tiếng nhật

học bổng toàn phần đại học ngắn hạn


Khoa Thiết kế đời sống: với các chuyên ngành Kinh doanh du lịch Quốc tế, phúc lợi điều dưỡng, dinh dưỡng thức ăn, bánh mỳ và cà phê.

học bổng toàn phần đại học ngắn hạn


Khoa Thiết kế đời sống: với các chuyên ngành Kinh doanh du lịch Quốc tế, phúc lợi điều dưỡng, dinh dưỡng thức ăn, bánh mỳ và cà phê.

học bổng toàn phần đại học ngắn hạn


Khoa Thiết kế đời sống: với các chuyên ngành Kinh doanh du lịch Quốc tế, phúc lợi điều dưỡng, dinh dưỡng thức ăn, bánh mỳ và cà phê.

học bổng toàn phần đại học ngắn hạn


Khoa Thiết kế đời sống: với các chuyên ngành Kinh doanh du lịch Quốc tế, phúc lợi điều dưỡng, dinh dưỡng thức ăn, bánh mỳ và cà phê.

giải đáp thắc mắc về du học nhật bản

Email:

vj@duhoc-hizashi.vn

skype:

hizashi center

Email:

vj@duhoc-hizashi.vn

skype:

hizashi center

CẢM NHẬN CỦA DU HỌC SINH

>